Symbol ꜰ – F, U+A730 symbol

Nicknames with symbol (character) , unicode number U+A730..

HTML code: ꜰ
CSS code: #css_example:after {  content: "A730";  } 
BASH code: echo -e 'uA730'
Do you like this symbol?: 0 0
꧁☆ ᵀᴳ ᭄♤ᴍᴀꜰɪᴀ ☆꧂

0 0 0

0 0 0
Aɴᴋᴜꜱʜ‖ꜰꜰ‖

0 0 0
Ꮮɪꜰᴇʟɪɴᴇㅤ♠

0 0 0
❥ʟᴜᴄɪ፝֟ꜰᴇʀ᭄⁶⁹

0 0 0
꧁ঔৣ☬maͥꜰiͣaͫ☬ঔৣ꧂

0 0 0
ꜰᴜʀɪᴏᵘꜱ ꜱʟ͢͢͢ᴀʏᴇʀˢ⚔

0 0 0
✿|ʟᴜᴄɪꜰᴇʀツ

0 0 0
ꜰꜰ ᭄❖ܔʟᴀᴋsʜ✌

0 0 0
꧁☆*ᴀʀɪꜰ*☆꧂

0 0 0
ـﮩ٨❤️ﮩ٨Ꮮɪꜰᴇʟɪɴᴇ

0 0 0
°ʟᴜᴄɪꜰᴇʀ⌁࿐⁶⁶⁶

0 0 0
◥ᴍᴀꜰɪᴀ☯️ᴠɪᴅɪᴛ

0 0 0
Aɴᴋᴜꜱʜ‖ꜰꜰ‖

0 0 0
ᴍᴀꜰɪᴀ•ᵂᵃʳˢ

0 0 0
ᴍꫝꜰɪᴀ .ꜰꜰ

0 0 0
۝ᴅᴀʀᴋ乂ꜰɪɢʜᴛᴇʀ۝

0 0 0
❥ʟᴜᴄɪ፝֟ꜰᴇʀ᭄⁶

0 0 0
Vɪɴᴄᴇɴᴢᴏ ||ꜰꜰ||

0 0 0
ꜰʙʟ•ᴹᴿʏᴀʀツ

0 0 0
☠༽ꜰɪɢʜᴛᴇʀ࿐٭٭٭

0 0 0
Ꮮɪꜰᴇʟɪɴᴇㅤ

0 0 0
『ᴘᴄ͢͢͢ʙ』ᴵᴰ•ʟᴜᴄɪꜰᴇʀ🏆⌁࿐

0 0 0
ꜰꜰㅤʀᴜᴏᴋ⁹⁹⁹

0 0 0
꧁༺✿ᴀʟɪꜰ✿༻꧂

0 0 0
ᴍᴀꜰɪᴀ

0 0 0
亗l ᴜ ᴄ ɪ ꜰ ᴇ ʀ ツ

0 0 0
ʟᴜᴄɪꜰᴇʀ

0 0 0
『ᴡꜰ』Miguel╰‿╯

0 0 0
☂ᴅᴇꜱɪ彡ᴍᴀꜰɪᴀ࿐

0 0 0
「q͢͢͢uͥeeͣnͫ」ꜰᴇʟʟʏ

0 0 0
ᴍꫝꜰɪᴀ᭄ϙᴜᴇᴇɴ

0 0 0
☠༽ꜰɪɢʜᴛᴇʀ࿐٭٭٭

0 0 0
Ꮢᴇᴅㅤ❹❹❹ㅤ‖ꜰꜰ‖

0 0 0
꧅✦๖ۣۜßlสck🕊ꜰสɪrψ✦꧅꧂

0 0 0
꧁ˡᵉᵍᵉᶰᵈ ᭄♤ᴍᴀꜰɪᴀ ꧂

0 0 0
ᴍᴀꜰɪᴀ ✓

0 0 0
ʀᴜᴏᴋ‖ꜰꜰ‖

0 0 0
ꜰᴅ〆Ꭰᴀᴅᴅʏ☯࿐❶⓿

0 0 0
ʀɢ4ㅤϟㅤᴏꜰɪᴄɪᴀʟㅤ亗

0 0 0
ᴮᴼˢˢܔtᴏᴜꜰɪᴋ࿐

0 0 0
『ᴛᴍ』•ʜᴀʀᴅꜰᴜᴄᴋᴇʀ࿐

0 0 0
ᴘ ʀ ᴏ ꜰ ᴇ ꜱ ꜱ ᴏ ʀ

0 0 0
×͜×Ꮲʀᴏꜰᴇꜱꜱᴏʀ

0 0 0
ꜰʀᴏɴτa͢͢͢ʟツ

0 0 0
ꜰꜰ

0 0 0
Rᴀɪꜱᴛᴀʀ ||ꜰꜰ||

0 0 0
Yᴇɪꜰᴇʀ

0 0 0
Ꮇᴀꜰɪᴀㅤᶠᶠ

0 0 0
Sᴋ᭄ Gᴀꜰꜰᴀʀᴮᴴᴬᴵ࿐

0 0 0
◤ᴀʟᴏɴᴇ _ꜰꜰ☃ꔪ

0 0 0
『ᴻ乙』ʟᴜᴄϟꜰᴇʀ

0 0 0
✿|ʟᴜᴄɪꜰᴇʀツ

0 0 0
『ꜰᴇʀɴᴀɴᴅᴏ』么

0 0 0
ʟᴜᴄɪ፝֟ꜰᴇʀ

0 0 0
ᴡᴛғ〆ᴀʀᴍʏ࿐ꜰꜰ

0 0 0
ᴾᴿᴼ•gᴀᴍᴇʀ ᴏꜰꜰɪᴄɪᴀʟツ

0 0 0
◤ᴍʀ★ᴘᴇʀꜰᴇᴄᴛ◢

0 0 0
ᴅᴇᴠɪʟ〲ꜰꜰ

0 0 0
『ɢᴏᴅꜰᴀᴛʜᴇʀ』

0 0 0
◤×͜× ʟᴜᴄɪꜰᴇʀ ×͜×◥

0 0 0
Ꮐᴏᴅ メ ꜰᴀᴛʜᴇʀ ᶠᶠ

0 0 0
【Ƒᴜᴄᴋ『✘』oꜰꜰ】

0 0 0
Ꮩɪʟʟᴀɴ♠ㅤꜰꜰ

0 0 0
ᴀʙᴄᴅᴇꜰɢʜɪʝᴋʟᴍɴᴏᴘǫʀꜱᴛᴜᴠᴡxʏᴢ

0 0 0
◤ꜰᴀᴍʙʀᴜʜ◢

0 0 0
❥ʟᴜᴄɪ፝֟ꜰᴇʀ᭄⁶⁹,

0 0 0
ꜰʀɪᴇɴᴅꜱ乂ꜰᴏʀᴇᴠᴇʀ

0 0 0
『mร』ꜰuᴄᴋᵧₒᵤ꧂

0 0 0
『ᴸꜰ』 亗 ALEXღ

0 0 0
★Ꮶɢꜰܔ 🅐🅑🅗🅘💕

0 0 0
♡ʟᴜᴄɪꜰᴇʀ⌁࿐⁶⁶⁶

0 0 0
×͜×✓ᴀᴋᴀꜱʜ★࿐ꜰꜰ

0 0 0
卂℞ɨ千꧁☆*ᴀʀɪꜰ*☆꧂

0 0 0
✯ᴋᴀʀᴛɪᴋ ‖ꜰꜰ‖✯᭄

0 0 0
꧁★khushi‖ꜰꜰ‖꧂

0 0 0
ꜰᴀᴛᴀɴ亗

0 0 0
Mr᭄gᴀꜰꜰᴀʀᴮᴴᴬᴵ࿐

0 0 0
ɪ ʜᴀᴠᴇ ᴛᴇʀʀɪʙʟᴇ ᴛᴀꜱᴛᴇ ɪɴ ꜰᴏɴᴛꜱ

0 0 0
Gᴀᴜʀᴀᴠㅤꜰꜰ

0 0 0
Ø₱𒆜ᴍ ᴀ ꜰ ɪ ᴀ 〲 ☞︎︎︎ʏᴛ

0 0 0
Tᵉᵃᵐmᴀꜰɪᴀ•࿐

0 0 0
◥ᴍᴀꜰɪᴀ☯ⓞⓜ

0 0 0
༄ᶦᶰᵈ᭄ ᴀꜰᴛᴀʙᴮᵒˢˢ

0 0 0
ᴬꜰ᭄ﺐﺣﺎﺻ ﻥﺎﺧ࿐ʸᵀ

0 0 0
ᴘ ʀ ᴏ ꜰ ᴇ ꜱ ꜱ ᴏ ʀ 亗

0 0 0
✿༒ꜰᴀɪsᴀʟ࿐™

0 0 0
Lɪꜰᴇʟɪɴᴇ⚠️⚠️

0 0 0
°”ꜰᴇʀɴᴀɴᴅᴏ”°

0 0 0
ℜĜ༺ℜɪꜰᴀτ༻

0 0 0
ꜱᴀᴍᴇᴇʀ ꜰꜰ ✓ 

0 0 0
【ᴍɪᴀᴋʜᴀʟɪꜰᴀ】

0 0 0
ʜᴡᴋㅤꜱᴀɪꜰ

0 0 0
ᴮᴰ⁷¹》ᴀ ʀ ᴀ ꜰ ᴀ ᴛ ツ࿐

0 0 0
亗l ᴜ ᴄ ɪ ꜰ ᴇ ʀ ツ

0 0 0
ᴹᴿ°᭄ʟᴜᴄɪꜰᴇʀ✿𝚈𝚃

0 0 0
メꜰʙᴋ么Jorman✿

0 0 0
༆ᴵᵐ•ʟᴜᴄɪꜰᴇʀ࿐

0 0 0
ᵀᵉᵃᵐ〆ꜰꜰ

0 0 0
ɪʀꜰᴀɴ

0 0 0
Popularity trends
4 19 23
0
V BㅤbChironjitAa.dan么adan100nu
2 13 15
0
AubinAtyaHindi MaAadam꧂Saint
1 9 10
0
Babybeваву_€〰️🅱️🅰️🅱️yπ~ʟʙᴀʙʏ ʙɪᴛᴄʜ³³ᦀꪖꙎꪗ ꪜꙇcꙷkⷮꙇꫀ ꪜꙇꙸСⷶԟꙸꙇⷱꫀ𖣘⃝⃟⃠⃘
1 8 9
0
༄ᶦᶰᵈ᭄✿killer☬aƊΐ『a. A. D. I』ᴼᴸ◇ᴀadiᶠᶠᵉᵛᶤᶩ࿐◥ᴵ ᴬᴹ₳Ѧɖɨɨ◤Wild〆aᴀᴅɪ
0 6 6
0
「ѕкя」༒ᙩムᙩéツ༒『ba͜͡be』꧁༺.𝔅͢͢͢𝔞𝔟𝔢.༻꧂Babe CutieWatch Out Babe
6 -2 4
0
ᴀ᭄ Adarshádãrßh Pandat⫷༒₳Đ₳ⱤŞⱧ༒⫸●●aadarsh●●●⛩️aadarsh个
FF
0 4 4
0
『sʜʀᴋ』•ᴮᴬᴰʙᴏʏツ꧁ᶜ͢ᴿ͢ᴬ͢ᶻ͢ᵞ꧂『TG』 ཌĐʀᴀɢᴏƝད°ᴵᴰᴹ°ツ꧁ঔৣ☠︎$℧℩ℭℹ︎ⅆ❦☠︎ঔৣ꧂꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
Ama
0 4 4
0
Venom亗『deadpool』亗Darah KayDraenei_wow_namesNastily 4300h
1 2 3
0
AadhuAhavsuraஆதவ் _yt
0 3 3
0
MƛƦƧӇmЄԼԼƠ:)ᗰᗩᖇᔕᕼᗰᗴᒪᒪᗝ(:×͜×:)❤️Xxx